Finişer Kursu

Asfalt ve Beton Serme (Finişer) Makinesi Operatör Belgesi,
Finişer Operatörü, beton asfalt serme makinesini emniyetli olarak kullanarak, beton asfalt, mekanik stabilizasyon vb. malzemeleri istenilen kalınlık, eğim ve yüzeysel düzgünlükte serme, makinenin bakım ve kontrollerini yapma işlemlerini kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yerine getirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.Finişerler Paletli olduğu gibi Lastik Tekerlekli olanları’da vardır.

Finişer ehliyeti nasıl alınır?
Finişer ehliyeti için kursiyer  40 soruluk İş makinesi ile ilgili teorik teste tabi tutulur.Testi geçip, Direksiyon sınavına girerek geçerse belgeyi almaya hak kazanır. Geçer Not 70 puandır.

İş güvenliği uzmanları bu belgeyi kişilere aldırmakta, Çalışma bakanlığı müfettişleri bu belge olmadan makinayı kullandırmamakta, kaza sonrasında Sigorta yetkilileri mutlaka operatöre belgeyi sormaktadır.

Finişer Operatörü; Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı Operatör Belgesine sahip olmalıdır. Herhangi bir kaza anında bütün sorumluluklar operatöre aittir. Operatör Belgesine sahip olmayan kişi yasal olarak iş makinesini kullanamaz. Bu tür elemanları çalıştıran işverenler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre suçlu sayılırlar

Herhangi bir ehliyeti olan kursiyer Operatör Belgesini G sınıfı olarak işletebilir. İşletme masrafı Trafikte 800 TL ‘dir.

Kızılay İş Makineleri Kursu 0312 433 00 14

İş Makinesi ehliyeti için gereken belgeler :
1-1 adet Vesikalık Fotoğraf ,
2-Sabıka kaydı, (E-devlet şifresi ile internetten çıktı alınabilir)
3-Diploma(Aslı yeterli) ,
4- Sağlık Raporu (G sınıfı sürücü olur )(Aile hekiminden alınabilir)

Finişer belgesi almanın koşulları : 

18 Yaşını doldurmuş olmak.
En az ilkokul mezunu olmak .
Vücut yapısı ve ruh sağlığı bakımından yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmaları.
Kanunun 41.maddesinin (e)bendinde sayılı suçlardan hüküm giymemiş olmak.

e) Hükümlü olmama şartları (Değişik:17.10.1996-4199/18 md.);

Türk Ceza Kanunu’nun; 403 ve  404. maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun’un 28 ve 29. maddeleri, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun’un 12. maddesinin 3. ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmaları,

Not: Finişer belgesi ;  Almak isteyen kişinin her hangi bir ehliyeti olmasada müracaat edebilir.
Ehliyeti yoksa trafiğe çıkamaz, ancak şantiyede,tünelde trafiğe kapalı alanda kullanabilir.

Sizlere kaliteyi en iyi şekilde sunmak için yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır, Diyerek kendimizi süreli geliştiriyoruz sizinle kocaman bir aile oluyoruz.

İletişim

E-Posta

ankarakurs@hotmail.com

Adrtes

KÜLTÜR MAH. MEŞRUTİYET CAD NO 42/1