BETON MİKSERİ

TÜRKİYE HAZIR BETON BİRLİĞİ
POMPA VE TRANSMİKSER OPERATÖRLERİ
KURS PROGRAMI
Kurs Adı: Pompa ve Transmikser Operatörleri Geliştirme ve Uyum Kursu
Kurs Süresi: 4 gün (32 saat)
Kursun Dayanağı: Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği’nin 71. maddesi
Kursun Amaçları:
 İş güvenliği kuralları esas alınarak çalışma disiplini kazanılması
 Kullanılan araçların teknik özelliklerinin bilinmesi
 Kullanılan araçların bakımlarının öğrenilmesi
 İleri ve güvenli sürüş tekniklerinin öğrenilmesi
 İlkyardım kurallarının öğrenilmesi
 Trafik kurallarının tekrar gözden geçirilmesi
 Beton hakkında temel bilgiler öğrenilmesi
 Lastik kullanımı hakkında bilgi verilmesi
 MYK(Mesleki Yeterlilik Kurumu) tarafından THBB’ye hazırlatılan Pompa Operatörleri Meslek
Standardına uygun personel eğitilmesi
Kursun İşlenişi:
 Kurs 4 iş günü sürmektedir ve toplam 8 dersten oluşmaktadır. Kurslara sektörde çalışan ve
kurumlarında eğitmen olarak görevli mühendisler katılmaktadır. Ayrıca trafik dersi için İl
Trafik Denetleme Şubesinden , ilkyardım dersi için Sağlık Grup Başkanlığından ilkyardım
eğitimeni talep edilmektedir.
 Eğitimler tamamen teorik olarak işlenmektedir. Ancak görsel araçlar kullanılarak uygulamaya
yardımcı olacak bilgilerde verilmektedir.
 Eğitimde kursiyerin bilmediği konularda soru sorarak bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.
 Eğitimlerde kursiyerlere soru sorularak bilgi seviyeleri ölçülmekte ve derse katılımları
sağlanmaktadır.
 Eğitimlerde powerpoint sunumları kullanılmaktadır.
Ölçme ve Değerlendirme:
 Kurs sonunda işlenilen ders konularını içeren bir sınav yapılır. Sınavda toplam olarak 30 soru
sorular.
0 – 49 Puan Başarısız
50 – 100 Puan Başarılı
Kursta Kullanılan Öğretim Malzemeleri:
 Projektör (ihtiyaç halinde tepegöz)
 Bilgisayar
 Beyaz Perde
 Yazı tahtası

Adres : Kültür Mah.

Meşrutiyet Cad. 42/1 Kızılay / ANKARA

Telefon :

0312 433 00 14

Cep Telefon :

0535 927 7339

Mail Adres :

Ankarakurs@hotmail.com